Rreth Nesh


Fleteteverdha.com eshte e para dhe e vetmja market me shume dyqane brenda saj. 

Si funksionon ? 

Te gjitha aktivitetet te cilat kane nje dyqan ose nje magazine ose nje atelje... dmth qe kane nje numer Nipti, mund te regjistrohen GRATIS dhe te fillojne menjehere te shesin produktet e tyre Online.

Numri i produkteve qe mund te shesi cdo dyqan eshte i pakufizuar. Dyqanet regjistrohen falas dhe nuk kane asnje tarife fikse mujore apo vjetore. Cdo dyqan paguan 8% te produkteve qe shet. Dmth Ju paguani nqs shisni.

Si funksionon menyra e pageses ?

Ne fleteteverdha.com ekzistojne dy lloj pagesash per dyqanin tuaj.

1. Kunderpagesa kesh, kur shitesi i dorezon produktin klientit. Ne kete rast eshte dyqani i cili mbasi ka marre pagesen nga klienti , paguan 8% per fleteteverdha.com

2.Pagesa me Paypal ose kredit/debit Kard - Ne kete rast klienti ben pagesen ne llogarine e fleteteverdha.com. Shitesi mbasi i dorezon produktin klientit , informon fleteteverdha.com per levrimin e pageses. ( Vlera 8% e shitjes se produktiti,mbetet ne llogarine e fleteteverdha.) 

Trasporti. Eshte kopetence e dyqanit per te organizuar transportin e produkteve. Vlera e transportit eshte relative dhe percaktohet nga vete shitesi. Fleteteverdha keshillon transportin gratis.

Politika e cmimeve

Fleteteverdha.com nuk lejon cmime shume te ulta dhe as shume te larta. Ne konkurencen e dyqaneve duhet te ekzistoje nje llogjike cmimesh me toleranca te arsyeshme,